Komunikat Nawigacyjny nr 21/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z prowadzonymi robotami remontowo-adaptacyjnymi prześwit pod kładką na wejściu do Kanału Żerańskiego od strony rzeki Wisły został zmniejszony o 2,1 m.

Prześwit pod kładką będzie równy 7,4 m, przy stanie wody odpowiadającym 2 m na wodowskazie Warszawa.

Omawiane ograniczenie będzie trwało do dnia15 czerwca 2016 r.

Przypominamy, że od 1 czerwca 2016 r. śluza Żerań rozpoczyna prace w ograniczonym zakresie. Szczegółowe informacje o organizacji śluzowań do końca trwania remontu zamieszczono w Komunikacie Nawigacyjnym nr 3/2016.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)