Komunikat Nawigacyjny nr 21/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,

że w dniu 29.10.2018 r. od godz. 8:00 do 12:00 zostaną przeprowadzone ćwiczenia nurków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie w rzece Węgorapie na odcinku od wylotu rzeki Węgorapy z jeziora Mamry do stacji paliw Orlen. Przedmiotowy odcinek drogi wodnej zostanie oznakowany znakami żeglugowymi A. 1 (zakaz przejścia).


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.