Komunikat Nawigacyjny nr 2/2018 - RZGW w Białymstoku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje,  że:

  1. Drogę wodną Pisz – Węgorzewo w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich – otwiera się z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Szlak od jez. Roś w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy w m. Węgorzewo wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry, Święcajty oraz na łączących te jeziora kanałach (za wyjątkiem Kanału Niegocińskiego)

Szlak od jez. Ryńskiego w miejscowości Ryn do jez. Nidzkiego (do 3km na granicy rezerwatu „Jezioro Nidzkie”) wraz z jeziorami Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka i  Kanałem Nidzkim

Utrudnienia żeglugowe

Głębokość tranzytowa na kanałach oraz jez. Kotek i Szymon na trasie w/w szlaków wynosi 1,2 m , w Bramce Sekstyńskiej 1,4 m a na pozostałych jeziorach 2,2 m ; lokalne oznakowane wypłycenie – Przeczka, oznakowana płycizna na jeziorze Roś przed wejściem do Kanału Jeglińskiego.

Podana głębokość tranzytowa odnosi się do wartości wody średniej – odczyt na  wodowskazie w Giżycku – 119 cm.

Oznakowana płycizna na jeziorze Roś przed wejściem do Kanału Jeglińskiego.

Trwa remont ubezpieczeń brzegów Kanału Jeglińskiego. Na całej długości kanału obowiązujeoznakowanie nawigacyjne dostosowane do prowadzonych tam robót.

Trwa remont ubezpieczeń Kanału Niegocińskiego. W związku z powyższym kanał w sezonie nawigacyjnym 2018 będzie całkowicie zamknięty dla żeglugi.

Od dnia 15.05.2017 r. trwają prace związane z przebudową mostu drogowego nad Kanałem Piękna Góra. Planowany czas zakończenia prac 30.06.2018r.

Godziny otwarcia śluz:

Śluza Guzianka

maj              codziennie - 800 - 1900

czerwiec       codziennie - 800 - 2000

lipiec            codziennie   - 800 - 2100

sierpień        codziennie - 800 - 2100

wrzesień       codziennie - 800 - 1900

październik   codziennie - 800 - 1600

-

Śluza Karwik

maj              codziennie - 800 - 1600

czerwiec       codziennie - 800 - 1900

lipiec            codziennie   - 800 - 2000

sierpień        codziennie - 800 - 2000

wrzesień       codziennie - 800 - 1700

październik   codziennie - 800 - 1600

Śluza Przerwanki -  maj – październik   codziennie   w godz. 900 - 1700

W lokalizacji internetowej http://www.gizycko.pl/aplikacja-most-obrotowy-na-androida-gotowa.html można odnaleźć link i zainstalować aplikację dla urządzeń mobilnych działających w systemie Android, która wskazuje dostępność mostu obrotowego dla ruchu żeglugowego jak i kołowego.

Aktualne informacje dotyczące mostu obrotowego na Kanale Giżyckim są dostępne na stronie internetowej: http://www.gizycko.pl/most-obrotowy.html

UWAGA:

Jednocześnie informujemy, że w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie występowały w ubiegłym roku, najwyższa woda żeglowna WWŻ (wodowskaz Giżycko 134 cm) została przekroczona. W dniu 12 kwietnia br. stan wody na wodowskazie głównym Giżycko wynosił 142 cm (dane: http://pogodynka.pl/). Obecnie prowadzimy wszelkie działania w celu obniżenia poziomu wód w systemie do odczytu 134 cm. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejścia pod mostami.

Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie  ratunkowe oznakuje dodatkowo poza szlakiem wodnym najbardziej niebezpieczne miejsca na SWJM.

  1. Drogę wodną rzeki Pisa – otwiera się z dniem 30 kwietnia 2018r.

Droga wodna  od jeziora Roś (km 80) do ujścia Pisy do Narwi (km 0)

Utrudnienia żeglugowe:

Głębokość tranzytowa dla całego szlaku wynosi 0,50 m przy stanie wody na wodowskazie  w Piszu – 189 cm. Możliwe powalone drzewa w nurcie rzeki ze względu na nasiloną presję bobrów, a także zmieniający się nurt rzeki.

Brak oznakowania nawigacyjnego

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego         tel. 87 428 53 38 w godz. 700 – 1430

Zarząd Zlewni w Giżycku                               tel. 87 428 39 92 w godz. 700 – 1430


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.