Komunikat Nawigacyjny nr 2/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku ze zmiennymi warunkami pogodowymi i ryzykiem występowania zjawisk lodowych przeprowadzenie śluzowania na Śluzie Żerań wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego.

Informację o możliwości realizacji śluzowania można uzyskać pod numerami telefonu: 22 811 47 20 lub 662 033 033.

W przypadku wystąpienia zlodzenia Śluza Żerań będzie wyłączona z eksploatacji.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)