Komunikat Nawigacyjny nr 22/2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na rzece Wiśle w km 295+200 – 680+000 zostało wystawione oznakowanie szlaku żeglownego.

Informujemy, że ze względu na niski stan wód oraz występowanie licznych wypłyceń szlak żeglowny  nie spełnia wymaganych parametrów pod względem głębokości tranzytowych. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Informujemy ponadto, że szlak żeglowny rzeki Wisły na omawianym odcinku nie jest przystosowany  do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)