Komunikat Nawigacyjny nr 23/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z przebudową zapory bocznej Jordanów-Tokary-Radziwie,  w okresie od 18 czerwca do 15 września 2018 r. na Zbiorniku Wodnym Włocławek będzie utrzymywany minimalny poziom piętrzenia równy 56,50 m n.p.m., czyli 80 cm poniżej normalnego poziomu piętrzenia.

Obniżenie poziomu piętrzenia konieczne jest w celu wykonania ubezpieczeń żelbetowych skarp zapory. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami: 54 233 93 95 wew. 25 oraz 601-381-189.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)