Komunikat nawigacyjny nr 24/2015

Na podstawie art. 92ust.1ustawy z dnia18 grudnia 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz.145) oraz art.43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013r. poz.1458), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku, z bardzo niskimi przepływami przez Stopień Włocławek (poniżej 300 m3/s) i prognozami hydrologicznymi, które nie przewidują znaczących wzrostów dopływu do Zbiornika Włocławek, poniżej stopnia t.j w km. 674,75-684 nie ma warunków do żeglugi.  W związku z powyższym zamyka się żeglugę na tym odcinku.
W dniu 21/08/2015 o godz.7.00 na wodowskazie Włocławek notowano poziom 94 cm.
Komunikat obowiązuje do odwołania.