Komunikat nawigacyjny nr 25/2015

Na podstawie art. 92ust.1ustawy z dnia18 grudnia 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz.145) oraz art.43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013r. poz.1458), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w zawiązku z ekstremalnie niskimi stanami wody na rzece Narew elektrownia Ostrołęka przystępuje do budowy od dnia 22.08.2015 roku podpiętrzenia w okolicy ujęcia wody na Narwi w km 150+480. W związku z tym zamyka się żeglugę w tym rejonie do końca sierpnia 2015 roku.