Komunikat nawigacyjny nr 26/2015

Komunikat nawigacyjny nr 26/2015

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 grudnia 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2015r poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 6 z dn. 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013r poz. 1458) Regionalny Zarząd Gospodarki w Warszawie informuje, że w związku z ekstremalnie niskimi stanami wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich wszyscy użytkownicy dróg wodnych proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie nawigacji na powyższym akwenie.

Należy zwracać szczególną uwagę na przeszkody , które pojawiły się na skutek obniżenia poziomu wody w jeziorach.