Komunikat Nawigacyjny nr 27/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że ze względu na niekorzystne warunki hydrometeorologiczne stan wody  na dolnym stanowisku Stopnia Wodnego Włocławek utrzymuje się na poziomie uniemożliwiającym śluzowanie jednostek pływających. W związku z powyższym Śluza Włocławek zostaje z dniem  21 czerwca 2018 r. wyłączona z eksploatacji do odwołania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)