Komunikat Nawigacyjny nr 28/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z niskimi przepływami na rzece Wiśle oraz ich spadkową tendencją w prognozach, ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 674,85 do 684 rzeki Wisły – to znaczy od Stopnia Wodnego we Włocławku do granicy RZGW w Warszawie, zostaje zamknięty od dnia 13 czerwca 2016 r. do odwołania.

Żegluga na omawianym odcinku odbywa się na własną odpowiedzialność. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)