Komunikat nawigacyjny nr 29/2015

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 grudnia 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2015r poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 6 z dn. 21 grudnia 2000r o żegludze śródlądowej(Dz.U. z 2013r poz. 1458) RZGW w Warszawie informuje, że w związku z zawodami : „Międzynarodowe Mistrzostwa Europy w sportach motorowodnych i Mistrzostwa Polski", zostaje wyłączona dla żeglugi część szlaku żeglownego na Zbiorniku Włocławskim w dniach 4-6/09/2015 w godzinach 07:00-17:00, w rejonie przystani OSIR we Włocławku .
Teren zawodów będzie oznakowany bojami przez Organizatora. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.