Komunikat Nawigacyjny nr 29/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnych ujęć wody.

Roboty przy Ujęciu Infiltracyjnym „Gruba Kaśka”, zlokalizowanym w 509+800 km rzeki Wisły, prowadzone są od godziny 600 do 2200 przy udziale pogłębiarki oraz zespołu płetwonurków. Przewidywany termin zakończenia: połowa sierpnia 2017 r.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu w pobliżu rejonu prowadzenia prac. Dodatkowo informujemy, że załoga biorącej udział  w pracach pogłębiarki „Sawa” prowadzi stały nasłuch na kanale 8.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)