Komunikat Nawigacyjny nr 29/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku  ze wzrostem dopływu wody do Zbiornika Włocławskiego odwołuje się ogłoszone w Komunikacie Nawigacyjnym nr 27/2018 zamknięcie śluzy we Włocławku  z zastrzeżeniem, że ze względu na zmienne wartości dopływu wody do Zbiornika Włocławskiego śluzowania jednostek pływających będą wykonywane, jeżeli poziom wody dolnego stanowiska stopnia (poniżej śluzy) będzie równy lub wyższy od rzędnej 42,80 m n.p.m. Poniżej tej wartości śluzowania  nie będą realizowane.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerami telefonów: 54 233 93 95 wew. 22 lub 55;  kom. 609 811 099; 601 381 189.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)