Komunikat nawigacyjny nr 30/2015

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001r Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż Śluza Żerań będzie zamknięta w okresie od dnia 5.10.2015 r. do 15.05.2016 r. ze względu na zaplanowane prace remontowe.  W tym okresie śluzowanie statków nie będzie możliwe.