Komunikat Nawigacyjny nr 30/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z niskimi przepływami na rzece Wiśle nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej na odcinku od 498 do 511 i od 515 do 551 km rzeki Wisły.

Żegluga na omawianych odcinkach odbywa się na własną odpowiedzialność. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)