Komunikat Nawigacyjny nr 30/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że od dnia 04.07.2017 r. na Kanale Piękna Góra rozpoczęły się prace związane z rozbiórką starego i budową nowego mostu drogowego w km 71+448 drogi wojewódzkiej nr 592.

W związku z powyższym informujemy, że na kanale wystawione zostało dodatkowe oznakowanie żeglugowe brzegowe informujące o prowadzonych robotach, zgodnie z załączonym schematem. Znaki A.1 obowiązywały będą w momencie niezbędnego dla bezpieczeństwa zamknięcia drogi wodnej w newralgicznych etapach prac. O czasowym zamknięciu Kanału Piękna Góra poinformujemy w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym. Dotychczasowe oznakowanie kanału (zaznaczone na schemacie kolorem szarym) jest nadal obowiązujące.

Oznakowanie dotyczące nowego mostu drogowego zamontowane zostanie po jego wykonaniu (znaki A.10, D.1a, C.2 i C.3).

W chwili obecnej trwają prace związane z budową mostu tymczasowego, dotyczą one bezpośrednio światła kanału lub jego sąsiedztwa. W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do aktualnego oznakowania oraz do poleceń osób kierujących ruchem na kanale ze strony Wykonawcy.

Mapa oznakowania


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)