Komunikat Nawigacyjny nr 31/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z niskimi stanami wód na rzece Narew, z powodu braku możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej, szlak żeglowny od km 56 do 108 rzeki Narew zostaje zamknięty od dnia 15 czerwca 2016 r. do odwołania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)