Komunikat Nawigacyjny nr 31/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z prognozowanym wezbraniem na rzece Wiśle rozpoczęto demontaż pływającego oznakowania szlaku żeglownego rzeki Wisły na odcinku od km 295 do km 684.

Oznakowanie zostanie ponownie wystawione po przejściu fali wezbraniowej i ustabilizowaniu  się sytuacji hydrologicznej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)