Komunikat Nawigacyjny nr 32/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi jakie miały miejsce w dniach 17-18 czerwca 2016 r. w rejonie ujścia rzeki Pisa, w km 0,00 do 12,10 rzeki Pisa, w korycie znajdują się liczne powalone drzewa. Są one sukcesywnie usuwane przez pracowników służby liniowej, niemniej jednak szacowany czas usunięcia wszystkich będzie trwał ok. 1-1,5 tygodnia.

W związku z powyższymi utrudnieniami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu przez w/w odcinek rzeki. Mogą tam wystąpić krótkotrwałe przestoje w drożności szlaku, spowodowane pracami związanymi z usuwaniem powalonych drzew.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)