Komunikat Nawigacyjny nr 32/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że:

  1. Drogę wodną rzeki Narew od km 21+600 do 248+500 otwiera się z dniem 10.07.2017 r.

    Utrudnienia żeglugowe – brak głębokości tranzytowych na całym odcinku.

  2. Drogę wodną rzeki Bug od km 0+000 do 224+200 otwiera się z dniem 10.07.2017 r.
  3. Utrudnienia żeglugowe – brak głębokości tranzytowych na całym odcinku.

Uwaga: ze względu na niskie stany wody na omawianych drogach wodnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Szczegółowe informacje dotyczące lokalnych warunków żeglugowych można uzyskać w Nadzorach Wodnych Zarządu Zlewni w Dębem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, kontakt:

http://warszawa.rzgw.gov.pl/kontakt/zarzady-zlewni

Informujemy ponadto, że wymienione szlaki żeglowne nie są przystosowane do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)