Komunikat nawigacyjny nr 33/2015

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015r. poz.469) orz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (tj. DZ.U. z 2013r. poz. 1458) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że od dnia 12 października 2015r. rozpoczyna zdejmowanie oznakowania żeglugowego pływającego (bakeny) i częściowo brzegowego na sezon zimowy 2015/2016 na następujących szlakach:

- Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami   znajdującymi się na trasie tego kanału,

- System Wielkich Jezior Mazurskich tworzących szlak od jez. Roś (włącznie) w Piszu do   rzeki Węgorapa w Węgorzewie (włącznie).

Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na w/w szlakach oraz rzece Pisie z zachowaniem szczególnej ostrożności w nawigacji oraz znajomości przebiegu torów żeglownych, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

ŚLUZY na Kanale Augustowskim i Systemie Wielkich Jezior Mazurskich od 12 października będą czynne w godzinach 8ºº - 14ºº od poniedziałku do piątku (w dni robocze).

Śluzowania będą odbywały się po uprzednim powiadomieniu telefonicznym z jednodniowym wyprzedzeniem , w godz. 7ºº - 14ºº  od poniedziałku do piątku (  w dni robocze).

Kanał Augustowski – tel. 87 643 28 86

SWJM – tel. 87 428 29 46."Informujemy jednocześnie, że system ostrzegawczy przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi na Wielkich Jeziorach Mazurskich od dnia 12.10.2015 roku przestaje działać do nowego sezonu nawigacyjnego 2016 roku.