Komunikat Nawigacyjny nr 33/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że czas trwania opisanych w Komunikacie Nawigacyjnym nr 21/2016 robót remontowo-adaptacyjnych na kładce nad ujściem Kanału Żerańskiego do rzeki Wisły został wydłużony do 1 lipca 2016 r.

W związku z tymi robotami prześwit pod kładką jest zmniejszony o 2,1 m i równy 7,4 m przy stanie wody odpowiadającym 2 m na wodowskazie Warszawa.

Omawiane ograniczenie będzie trwało do dnia 1 lipca 2016 r.

Przypominamy, że równolegle toczy się remont Śluzy Żerań. W związku z tym śluza pracuje w ograniczonym zakresie. Szczegółowe informacje o organizacji śluzowań do końca trwania remontu zamieszczono w Komunikacie Nawigacyjnym nr 3/2016.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)