Komunikat Nawigacyjny nr 33/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 8 września 2018 r. na rzece Wiśle w Warszawie odbędzie się impreza pod nazwą „Święto Wisły”.

W ramach imprezy zaplanowano rejsy, spływy kajakowe, pokazy oraz paradę jednostek pływających. Omawiane wydarzenia odbywać się będą w godzinach od 13:00 do 22:00, w sobotę 8 września 2018 r., w tym:

  • przejście linoskoczka nad Wisłą w okolicach Centrum Nauki Kopernik oraz Mostu Świętokrzyskiego – w godz. 15:00 – 18:00,
  • parada jednostek pływających od Starówki (km 514 rzeki Wisły) do Bulwarów (km 511)  i Portu Czerniakowskiego – w godz. 19:00 – 20:30.

W związku z powyższym osoby korzystające z drogi wodnej rzeki Wisły w rejonie Warszawy proszone  są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatorów i służb zabezpieczających imprezę.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu wydarzeń w ramach Święta Wisły dostępne  są na stronie internetowej: https://pl-pl.facebook.com/swietowisly/.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)