Komunikat Nawigacyjny nr 34/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z utrzymującymi się od kilku tygodni niskimi przepływami przez Stopień Wodny we Włocławku (poniżej 600 m3/s) oraz wysokimi temperaturami powietrza i wody, w obecnym okresie letnim nastąpił znaczny porost dna awanportu dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku moczarką, glonami nitkowatymi i innymi roślinami wodnymi.

Zjawisko to jest szczególnie uciążliwe przy przepływach przez Stopień poniżej 600 m3/s tj., gdy stan wody na wodowskazie „Włocławek” wynosi około 180 cm.

Utrudnienia w żegludze spowodowane rozrostem roślinności występują na odcinku 1 km od śluzy Stopnia do wyjścia z awanportu dolnego tj. w km 674,85 - 675,85 szlaku żeglugowego.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku szlaku.

Sytuacja unormuje się, gdy znacznie obniży się temperatura wody i/lub gdy przez dłuższy czas będą występować zwiększone przepływy przez Stopnień oraz ulegnie skróceniu czas nasłonecznienia co doprowadzi do obumierania roślin. Jednak biorąc pod uwag obecną sytuację hydrologiczną i meteorologiczną może nastąpić to najwcześniej pod koniec września.

Inspektorat RZGW we Włocławku planuje usunięcie roślin z awanportu dolnego, jednak niezbędna jest do tego znaczna poprawa warunków hydrologicznych, która umożliwi przeprowadzenie stosownych prac, o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)