Komunikat Nawigacyjny nr 35/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej Giżycku dokonał wyznaczenia strefy zakazu wytwarzania falowania i ograniczenia prędkości na jeziorze Tałty w pobliżu miejscowości Stare Sady i Tałty.

Znaki zakazu wytwarzania fali (A.9) ze wskazaniem i nakazu nieprzekraczania prędkości 12 km/h (B.6) ze wskazaniem, zgodne z załącznikiem nr 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. 2003 nr 212 poz. 2072), rozstawione zostały jednostronnie w lokalizacjach zaznaczonych na załączniku graficznym.

Ograniczenie obejmuje odcinek 950 m szlaku żeglownego Pisz – Węgorzewo pomiędzy półwyspem tzw. „Modliszek" (prawa strona szlaku żeglownego km 28,78) i cyplem przy Ekomarinie Sunport (po lewej stronie szlaku żeglownego w km 29,73).

Mapa 


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)