Komunikat Nawigacyjny nr 35/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że na rzece Wiśle w Warszawie, między mostami Poniatowskim a Śląsko-Dąbrowskim odbędzie się impreza pod nazwą „Warszawski Rajd Żeglarzy – Wisła 18”.

Termin wydarzenia:

  • sobota 15. września 2018 r. – w godzinach: 10:00 – 17:00,
  • niedziela 16. września 2018 r. – w godzinach: 10:00 – 15:00.

W rajdzie uczestniczyć będzie około 10 jachtów żaglowych. W związku z powyższym prosimy  o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie bacznej uwagi na jednostki żaglowe na szlaku żeglownym omawianego odcinka Wisły.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)