Komunikat nawigacyjny nr 36/2015

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001r Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z powodu pogarszających się warunków pogodowych, od dnia 19 października 2015 rozpoczyna zbieranie pływającego oznakowania szlaków żeglownych oraz częściowo brzegowego na Jeziorze Zegrzyńskim (szlak główny, wschodni i zachodni), rzece Narew w km 21,600 do 248,500 i Bug w km 0,000 do 224,000 oraz Kanale Żerańskim w km 8,600 do 17,200. 

Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na w/w szlakach z zachowaniem szczególnej ostrożności w nawigacji oraz znajomości przebiegu torów żeglownych, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

Prosimy o zachowanie ostrożności.