Komunikat Nawigacyjny nr 36/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że od dnia 17  lipca do 28 lipca br. Zarząd Zlewni w Giżycku będzie usuwał powalone drzewa  na rzece Pisie na całej jej długości zestawem pływającym (barka + holownik). W tym okresie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przepływania w obrębie prowadzonych prac oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)