Komunikat Nawigacyjny nr 36/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniach 8 i 9 września 2018 r. na Zbiorniku Włocławskim, od km 672 do 674,2 rzeki Wisły odbędą się zawody żeglarskie pn. „VII Regaty Optysiowe”.

W związku z powyższym szlak żeglowny na wyżej wymienionym odcinku będzie zamknięty:

  • w godzinach: 12:00 – 16:30 w dniu 8.09.2018 r.,
  • w godzinach: 10:00 – 14:00 w dniu 9.09.2018 r.

Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)