Komunikat Nawigacyjny nr 37/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku ze zgłoszonymi niewybuchami w dnie rzeki Pisa w okolicy kładki dla pieszych w m. Pisz (km 78,50 rzeki Pisa) oraz zabezpieczeniem w/w miejsca przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Piszu w dniu dzisiejszym tj. 5 lipca 2016 r. w godz. 11.00 – 18.00 zamyka się w drogą wodną rzeki Pisa w km 77,00 - 80,00 (od Zakładów „Sklejka-Pisz" Paged SA do wylotu rzeki z jeziora Roś). Do momentu usunięcia niewybuchów odcinek będzie zabezpieczony przez funkcjonariuszy KPP Pisz oraz przez patrol saperski. Akcja usuwania niewybuchów z dna rzeki ma nastąpić w godzinach popołudniowych dnia 5 lipca 2016 r.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)