Komunikat Nawigacyjny nr 37/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z przeprowadzeniem pokazów lotniczych pn. „Mazury AirShow 2017" dla samolotów kat. II i samolotów kat. III, zostaną wydzielone na jeziorze Niegocin akweny - strefy bezpieczeństwa.

Strefy bezpieczeństwa w związku z pokazami lotniczymi wydzielone będą w dniach:

- 05.08.2017 r. w godz. 11.45 – 14.00  i 15.45 – 18.30,

- 06.08.2016 r. w godz. 10.45 – 14.00,

zgodnie z załączonymi mapami.

W tym terminie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na jeziorze Niegocin,  nie przepływanie przez wyznaczone strefy oraz o stosowanie się do poleceń organizatorów imprezy.

Mapka1

mapka2


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)