Komunikat nawigacyjny nr 38 z 04 listopada 2015r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że od dnia 03.listopada.2015 rozpoczął zbieranie oznakowania pływającego na Wiśle od km 295,2 do km 684 oznakowując na okres zimowy miejsca niebezpieczne tyczkami.

Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na w/w szlakach
z zachowaniem szczególnej ostrożności w nawigacji oraz znajomości przebiegu torów żeglownych, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 Podstawa: art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001r Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy
z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej.