Komunikat Nawigacyjny nr 39/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że z dniem 29 października 2017 r. rozpoczyna się demontaż pływającego oznakowania szlaków żeglownych – bakenów oraz częściowo oznakowania brzegowego  na następujących drogach wodnych:

*             Jezioro Zegrzyńskie (szlak główny, wschodni i zachodni),

*             rzeka Narew w km 21+600 - 84+000,

*             rzeka Bug w km 0+000 - 42+100,

*             Kanał Żerański w km 9+200 - 17+200.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)