Komunikat Nawigacyjny nr 40/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że ze względu na konieczność wykonania przeglądu technicznego, śluza na Stopniu Wodnym Włocławek będzie wyłączona z eksploatacji od dnia 26 października 2018 r. do dnia 14 listopada 2018 r.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)