Komunikat nawigacyjny nr 42 z 11 grudnia 2015

- ze względu na niskie stany wody ( na wodowskazie Warszawa- 142 cm) i niezachowaną głębokość tranzytową.Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dn. 18 lipca 2001r Prawo wodne oraz art. 43 ust. 6 ustawy
z dn. 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie informuje,  że z powodu przerwania prac nad budową progu podpiętrzającego przez ENEA Wytwarzanie Sp. z o. o. w km 426 Wisły, wznawia się żeglugę na tym odcinku szlaku żeglugowego do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, z zachowaniem szczególnej ostrożności w nawigacji oraz znajomości przebiegu torów żeglownych, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora- ze względu na niskie stany wody ( na wodowskazie Warszawa- 142 cm) i niezachowaną głębokość tranzytową.

Prosimy o zachowanie ostrożności.