Komunikat Nawigacyjny nr 4/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że na rzece Wiśle od km 646 do km 674,85 zostało wystawione oznakowanie szlaku żeglownego.

Omawiany odcinek otwartej drogi wodnej, od 646 do 674,85 km rzeki Wisły  (od miejscowości Duninów Stary do Stopnia Wodnego Włocławek) spełnia dotychczasowe parametry klasyfikacyjno-eksploatacyjne.

Informujemy ponadto, że wymieniony odcinek szlaku żeglownego nie jest przystosowany do żeglugi nocnej.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)