Komunikat Nawigacyjny nr 42/2016

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1458) RZGW w Warszawie informuje, że w dniu 16.08.2016 r. rozpoczną się prace na obiekcie – moście w ciągu drogi krajowej nr 16 w m. Augustów (Przewięź) nad Kanałem Augustowskim przy śluzie Przewięź. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejścia jednostek pod mostem.