Komunikat Nawigacyjny nr 42/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w związku z koniecznością przygotowania progu stabilizującego dolne stanowisko stopnia do sezonu zimowego, w okresie od 5.11.2018 r. do 26.11.2018 r. codziennie  w godzinach 9:00 – 13:00 przepływ wody przez Stopień Wodny Włocławek będzie wstrzymany.

Wstrzymanie przepływu spowoduje obniżenie poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 m w rejonie Włocławka i o około 1 m w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie się każdorazowo utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Obiekt Hydrotechniczny Włocławek, pod numerem telefonu 54 233 39 35 wew. 25 oraz 601 381 189.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)