Komunikat Nawigacyjny nr 43/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w dniu 27 sierpnia 2017 r. dokonana zostanie procedura alimentacji stanowiska dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku.

Przepływ przez Stopień w dniu 27 sierpnia 2017 r., w godzinach 02:00 - 14:00, będzie oscylował na poziomie około 1000 m3/s, to znaczy o około 400 m3/s powyżej średniego prognozowanego w tym czasie dopływu wody do Zbiornika Włocławek. Przewidywany stan wody na wodowskazie Włocławek w wyżej wymienionych godzinach będzie wynosił około 250 cm.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerami: (+48 54) 233 93 95 wew. 26 oraz 607 299 688.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)