Komunikat Nawigacyjny nr 43/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że zapowiedziane w Komunikacie Nawigacyjnym nr 42/2018 codzienne  wstrzymywanie przepływ wody przez Stopień Wodny Włocławek zostaje zawieszone na okres od dnia 7.11.2018 r. do dnia 12.11.2018 r.

Przepływ przez Stopień Wodny we Włocławku będzie wstrzymywany od dnia 13.11.2018 r. na zasadach opisanych w Komunikacie Nawigacyjnym nr 42/2018, to znaczy codziennie w godzinach 9:00 – 13:00,  co spowoduje utrzymujący się do 12 godzin od wstrzymania spadek poziomu wody na rzece Wiśle  o około 1,5 m w rejonie Włocławka i o około 1 m w rejonie Torunia.

Bliższe informacje można uzyskać od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Obiekt Hydrotechniczny Włocławek, pod numerem telefonu 54 233 39 35 wew. 25 oraz 601 381 189.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)