Komunikat Nawigacyjny nr 44/2016

Na podstawie  art. 92 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015r. poz.469) orz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. DZ.U. z 2013 r. poz. 1458) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z rozpoczęciem budowy tymczasowej przegrody piętrzącej na Wiśle w km 425+950 wystąpią trudności w żegludze na Wiśle w rejonie budowy.

Przepłynięcie przez rejon budowy będzie możliwe w uzgodnieniu po wcześniejszym zgłoszeniu do:

Sebastian Węglarz - kierownik robót, tel. 660498036

Mirosław Zator – kierownik budowy, tel. 662701672