Komunikat Nawigacyjny nr 44/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu stabilizującego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego we Włocławku, w dniu 31 sierpnia 2017 r., w godzinach 9:00 – 13:00 przepływ wody przez Stopień zostanie wstrzymany.

Wstrzymanie przepływu spowoduje obniżenie się poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 m w rejonie Włocławka i o około 1 m w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie się utrzymywać do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać w Nadzorze Wodnym we Włocławku pod numerami: (+48 54) 233 93 95 wew. 26 oraz 607 299 688.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)