Komunikat Nawigacyjny nr 45/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że w związku z niskimi przepływami przez Stopień Wodny Włocławek oraz wysokimi temperaturami powietrza i wody w obecnym okresie letnim, doszło do dużego porostu dna awanportu dolnego Stopnia Wodnego we Włocławku roślinami wodnymi.

Uciążliwość zjawiska nasila się szczególnie przy niskich stanach (ok 180 cm na wodowskazie we Włocławku) i jest różna w zależności od zanurzenia jednostki.

Utrudnienia w żegludze spowodowane rozrostem roślinności występują na odcinku 1 km od śluzy Stopnia do wyjścia z awanportu dolnego to znaczy w km 674,85 – 675,85 szlaku żeglownego.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na omawianym odcinku szlaku.

Przewidujemy unormowanie się sytuacji po obniżeniu temperatury wody lub po poprawie warunków hydrologicznych, gdy przez dłuższy czas będą występować zwiększone przepływy przez Stopień.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)