Komunikat Nawigacyjny nr 45/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniach 8-12.11.2018 r. na rzece Wiśle, w rejonie mostu Świętokrzyskiego w Warszawie, będą prowadzone prace związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem pokazu pirotechnicznego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym prosimy  o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przepływania w pobliżu mostu Świętokrzyskiego  oraz o stosowanie się do poleceń organizatorów i służb zabezpieczających rejon prowadzenia prac. Omawiany obszar zaznaczono na załączonej mapie.

Dodatkowo ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla uczestników obchodów Święta Niepodległości droga wodna rzeki Wisły w Warszawie od mostu Łazienkowskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego będzie w dniu 11.11.2018 r. zamknięta od godziny 1400 do 2100.

Plan


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)