Komunikat Nawigacyjny nr 46/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że na Warszawskim odcinku Wisły prowadzone są prace modernizacyjne infiltracyjnych ujęć wody.

Roboty prowadzone są w dni powszednie od godziny 6 do 22 przy ujęciu UU2 – km 507+450 rzeki Wisły, brzeg prawy, przy udziale pogłębiarki oraz zespołu do prac podwodnych.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przepływaniu w pobliżu rejonu prowadzenia prac. Dodatkowo informujemy, że załoga biorącej udział w pracach pogłębiarki „Sawa" prowadzi stały nasłuch na kanale 8.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)