Komunikat Nawigacyjny nr 48/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że ze w związku z pracami prowadzonymi w ramach rozbiórki starego i budowy nowego mostu nad Kanałem Piękna Góra konieczne będzie wykonanie dodatkowych komór ze ścianki szczelnej.

Powyższa czynność spowoduje zawężenie prześwitu poziomego między przyczółkami starego mostu do szerokości 7,0 m. Informacja ta zostanie umieszczona na stosownym oznakowaniu żeglugowym dotyczącym mostu.

Utrudnienie przepływu na kanale obowiązywać będzie do końca dnia 8 września 2017 r. Podczas prac związanych z pogrążaniem bądź demontażem grodzic ruch jednostek pływających na kanale będzie regulowany ręcznie przez oznakowanych pracowników Wykonawcy.
Prosimy o stosowanie się do ich poleceń a także o zwiększenie uwagi podczas pokonywania kanału.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)