Komunikat Nawigacyjny nr 48/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że w dniu 2 grudnia 2018 r. w godzinach 900 – 1500, na rzece Wiśle, na wysokości Przystani Wodnej we Włocławku odbędzie się impreza pn. „Mikołaj też dba o zdrowie, hart ducha, tężyznę fizyczną i przepływa Wisłę”, organizowana przez Stowarzyszenie Morsy Kujawskie Włocławek.

Wydarzenie będzie polegało na przepływaniu rzeki Wisły wpław, w kilkuosobowych grupach startujących z okolicy pozostałości starego drewnianego mostu przy Osiedlu Zawiśle, z metą na przystani przy ujściu rzeki Zgłowiączki. Każda przepływająca grupa będzie asekurowana przez jednostki pływające WOPR.

W związku z powyższym prosimy użytkowników drogi wodnej rzeki Wisły we Włocławku o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń organizatorów i służb zabezpieczających imprezę.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Organizatora pod numerem telefonu: 692 244 886 oraz 504 093 391.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)