Komunikat Nawigacyjny nr 49/2016

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że od dnia 3 października 2016 r. do 30 października 2016 r. będą trwały prace wykończeniowe spodu konstrukcji przęsła mostu w ciągu drogi krajowej DK 63, w km. 4,37 szlaku żeglownego Pisz - Węgorzewo.

W związku z pracami, w tym okresie  żegluga będzie utrudniona poprzez ograniczenie szerokości przejścia pod konstrukcją mostową do 12 m.

Prosimy o szczególna uwagę i przestrzeganie tymczasowego oznakowania.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)