Komunikat Nawigacyjny nr 49/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Warszawie informuje, że zapowiedziane w Komunikatach Nawigacyjnych nr 42/2018 i 43/2018 codzienne wstrzymywanie przepływu wody przez Stopień Wodny Włocławek będzie trwało do dnia  14 grudnia 2018 r., z wyjątkiem dni 5 i 6 grudnia 2018 r., w których przepływ nie będzie wstrzymywany.

Wstrzymywanie przepływu przez Stopień Wodny we Włocławku będzie następowało w godzinach 9:00 – 13:00, co spowoduje utrzymujący się do 12 godzin od wstrzymania spadek poziomu wody na rzece Wiśle  o około 1,5 m w rejonie Włocławka i o około 1 m w rejonie Torunia.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bliższe informacje można uzyskać od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Obiekt Hydrotechniczny Włocławek, pod numerem telefonu 54 233 39 35 wew. 25 oraz 601 381 189.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)